Hospodárske zvieratá

Synchronizácia ruje hovadzieho dobytka

Ošetrenie paznechtov

Imobilizácia

Kastrácia

TOP