Ako Vám pomôžeme

Sme manželia , ktorí svoj profesný život zasvätili veterinárnej medicíne. Oboch nás charakterizoval záujem o prax už od prvých dní štúdia a preto sme prešli mnohými rokmi praxe, zahraničnými stážami, teoretickými ale hlavne praktickými skúsenosťami. Prednášali sme na univerzitách, kongresoch a online webinaroch. Okrem terénnej praxe máme mnoho skúsenosti aj s klinickou praxou ( univerzitné alebo súkromné kliniky), preto vieme porovnať a vyhodnotiť rôzne možnosti pri diagnostike a terapii zvierat.

MVDr. Zuzana Boldižárová

We help animals

Akupunktúra a fyzioterapia zvierat
Diagnostika problémov chrbta u koní
Diagnostika a ošetrenie pacientov aj v domácom prostredí
Riešenie zlozvykov

MVDr. Martin Boldižár, PhD.

We help animals

Kompletná veterinárna a ortopedická starostlivosť o kone
Diagnostika sedlania
Veterinárna starostlivosť o hospodárske zvieratá

TOP