Bowenove masáže

Bowenova technika a psy : http://www.animalvitalityplus.com/

Tom Bowen 1916 – 1982 mal základne vzdelanie a bol masérsky samouk, svoj voľný čas venoval klientom. Viac sa zaujímal o možnosť pomôcť alergikom, lebo jeho žena trpela astmou. Podarilo sa mu nájsť spôsob, ako jej uľahčiť dýchanie aplikovaním svojej techniky. O tom, ako túto metódu objavil, nikdy nehovoril a ostane to tajomstvom.

Technika pripomína jemné prebrnkávanie svalov . Patrí medzi mäkké techniky, popisujeme ju ako jemnú a šetrnú manipuláciu s mäkkým tkanivom ( kožou, fiasciami, svalmi a šľachami ). Unikátný je práve “Bowenov pohyb”, kedy natiahneme kožu cez svaly, vyvinieme tlak (asi ako bezbolestný tlak na očnú buľvu) a po krátkej čakacej dobe skĺzneme s rovnakým tlakom s kožou naspäť. BT je vhodné aplikovať po úrazoch svalov a zraneniach v dôsledku čoho sa telo rýchlejšie regeneruje. BT používame rovnako preventívne kvôli celkovým podporným účinkom. Pôsobenie môžeme odporučiť pre zlepšenie činnosti vnútorných orgánov i hormonálneho systému.

Táto technika pôsobí v niekoľkých rovinách: fyzickej, chemickej, psychickej, emocionálnej a hormonálnej. Existuje niekoľko teórii závislých od uhlu pohľadu, od medicínskeho až po vysvetlenie vychádzajúce z orientálnej medicíny. Špecifické body, cez ktoré sa pohyby robia, sú často križovatkami krvných a lymfatických ciev s nervovými vláknami a meridiány. Jemný tlak a šetrná manipulácia pomáhajú stimulovať krvnú cirkuláciu, dochádza k miernemu dráždeniu nervových zakončení a k stimulácii energetických dráh. Zlepšuje sa miestne prekrvenie a lymfatická drenáž, dochádza k nastoleniu homeostázy, biele krvinky čistia telo od toxínov, do krvi sa vyplavuje viac endorfínov, uvoľňujú sa energetické bloky a tým môže byť obnovený prirodzený tok “životnej energie”.

zdroj: www.bowen.sk

TOP