Diagnostika a ošetrenie sarkoidov u koní

Sarkoidy sú tumory kože - čiže rakovina kože u koní. Nemusíte sa hneď ľakať, sarkoidy nevytvárajú metastázy do vnútorných orgánov. Veľmi agresívne sa však môžu šíriť po koži zvieraťa.

Najčastajšie ich nachádzame v medzinoží, v okolí vemienka, v krajine brucha, v oblasti podbrušníka, v okolí uší, očí, ale aj inde na tele. Rozoznávame 6 typov a môžu vyzerať ako odrenina od ohlávky, cez výzor malej bradavice až po veľké karfiolové útvary. V závislosti od typu sarkoidu sa potom pristupuje ku terapii. Výskyt je veľmi individuálny a tak isto aj návratnosť ochorenia po terapii závisí od mnohých faktorov, preto sa majiteľ musí oboznámiť so všetkými faktami, aby dostatočne chápal možnú aj celoživotnú liečbu, alebo opatrenia k maximálnemu zabezpečeniu komfortu pre koňa.

Ako prvý na Slovensku sme diagnostikovali a publikovali sarkoidy ešte v roku 2004 a máme vyskúšané všetky dostupné možnosti liečby a žiaľ musíme konštatovať, že v niektorých prípadoch je liečba naozaj náročná a komplikovaná a trvalé vyliečenie nie je možné.

TOP